De zegeningen van de maand Ramadan. Vrijdagpreek 31-03-2023

Een samenvatting van de khoetbah, oftewel de preek van vandaag, gaat over:

De zegeningen van de maand Ramadan

 

Onze profeet Mohammed ﷺ heeft gezegd:

“Wanneer de maand Ramadan begint, worden de poorten van de hemel geopend en de poorten van de hel gesloten en de duivels geketend.”

 

Degene die zichzelf weerhoudt van zijn begeertes in deze gezegde maand, is een gelukkig persoon. Hij zal namelijk hiermee het pad naar het paradijs bereiken en het pad naar de hel vermijden. Maar onfortuinlijk is degene die op het pad van ongehoorzaamheid en laksheid zit. Hij zal daarmee verwoesting en de ontevredenheid van zijn Heer over zichzelf heen brengen.

 

Indien je niet in de Ramadan berouw toont, wanneer dan wel? Wie niet in de Ramadan wegblijft van zondes, wanneer dan wel? En wie niet barmhartig is tijdens het vasten…. wanneer-dan-wel?

 

Een keer toen de profeet ﷺ de mimbar opliep, zei hij:

“Ameen… Ameen… Ameen…”

De sahaba zeiden vragend:

‘Oh profeet van Allaah, toen u de mimbar opliep, zei u 3x Ameen’

Hij antwoordde:

“Jibreel kwam naar mij en hij zei tegen mij:

‘Diegene die de Ramadan heeft bereikt en hem is niets vergeven, hij zal het hellevuur betreden en Allaah zal hem ver weg houden, zeg Ameen.’ En ik zei: Ameen”.

 

 

 

 

Ooh diegene die op zoek is naar het goede in de Ramadan: accepteer de gunsten en vermeerder het doen van het goede en ooh diegene die op zoek is naar het verkeerde: doe dat niet en stop ermee! Wanneer je tot de fortuinlijke bewoners van het paradijs wil behoren, wees dan niet laks in het vasten van de Ramadan. De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Heb Taqwa (oftewel godsvrees) voor je Heer, bid jouw vijf gebeden, vast je maand Ramadan, betaal de Zakaah / de armenbelasting over je rijkdommen en gehoorzaam degenen die de leiding over je hebben. Dan zal je het Paradijs van jouw Heer binnengaan.”

 

Er kwam eens een man bij de profeet ﷺ en hij vroeg hem:

“Wanneer ik getuig dat Allaah de enige God is en dat u zijn boodschapper bent, wanneer ik de 5 gebeden verricht, de zakaah uitgeef en de Ramadan vast en deze maand in aanbidding doorbreng, tot wie behoor ik dan? De profeet ﷺ antwoordde:

“Tot de weldoeners en de martelaren.”

Vele studenten van de sahaba hebben ons verteld wat het eenvoudigste onderdeel is van het vasten: en dat is dat je je weerhoudt van eten en drinken. Maar vasten in zijn essentie is van degene wiens zintuigen vasten van hetgeen wat Allaah verboden heeft, zijn tong vast van het kwaad en laster spreken, zijn maag vast van het innemen van voeding, zijn geslachtsdeel vast van het hebben van gemeenschap, zijn ogen vasten van het kijken naar hetgeen Allaah verboden heeft en die zich weerhoudt van onrechtmatige inkomsten en haram geld. Want zoals het eten en drinken het vasten verbreekt, kunnen zondes dit ook verbreken.

 

De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Wie vervalste spraak en slechte daden niet opgeeft, Allaah heeft het niet nodig dat hij zich weerhoudt van het eten en drinken (d.w.z. Allaah zal zijn vasten niet accepteren.)”

 

Ook heeft de profeet ﷺ gezegd:

“Het is mogelijk dat een vastende hieraan alleen honger en dorst overhoudt, en het is mogelijk dat degene die de nacht in aanbidding heeft doorgebracht, hier alleen vermoeidheid aan overhoudt.”

 

Verder heeft onze imaam ons geattendeerd op het veelvuldig lezen en reciteren van de Quran. En wees daar waakzaam over! De vrome voorgangers reciteerden de Quran in de maand Ramadan in grote mate. In de maand Ramadan reciteerde imam asShafi3i 2x per dag de Quran van kaft tot kaft.. de gehele quran… 2x per dag heah.. Imam Albukhari deed dit 1 keer per dag. Zij deden dit omdat ze de waarde van deze maand kenden. De maand waarin de Quran is neergezonden en de maand waarin Jibriel deze aan de profeet ﷺ onderwezen heeft. Dit is de beste periode om de Quran te lezen beste broeders en zusters, want in deze periode worden de beloningen ook flink verveelvoudigd.

 

Allaah zegt in zijn boek, de Quran wat geïnterpreteerd kan worden als:

“De maand Ramadan is de maand waarin de Quran geopenbaard is; als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en het onderscheid.”

 

En vergeet niet: tot 1 van de beste daden in de Ramadan behoort het vasten laten verbreken van mensen die vasten. Nodig de armen onder ons uit, nodig je kennissen, je vrienden, buren of alleenstaanden uit voor een iftaar-maaltijd. De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Wie een vastende zijn vasten laat verbreken door middel van een maaltijd, zal dezelfde beloning krijgen als diegene die gevast heeft”.

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens