De islamitische maand Dhul Qi3dah. Vrijdagpreek 26-05-2023

 

Een samenvatting van de khoetbah, oftewel de preek van vandaag gaat over: “De islamitische maand Dhul Qi3dah.”

 

Beste broeders en zusters, Dhul Qi3dah is de elfde maand van de islamitische kalender en tevens een van de heilige maanden.

De naam Dhul Qi3da komt van het Arabische woord “قِعدة “wat verwijst naar het zitten. In deze maand bleven de Arabieren als het ware zitten en voerden ze geen oorlog.

 

Allah zegt in de Quran wat geïnterpreteerd kan worden als:

“Waarlijk, het aantal maanden bij Allah is twaalf (in een jaar), zo was het door Allah op de dag toen Hij de hemelen en de aarde schiep bevolen; vier hiervan zijn heilig. Dat is de juiste godsdienst, doe jullie daarin geen onrecht aan…”

 

Sinds Allaah de hemelen en de aarde heeft geschapen, en de nacht en de dag creëerde, zijn er vier heilige maanden. De profeet ﷺ heeft ons hierover verteld, en gaf aan dat er drie opeenvolgende maanden waren en één enkele.

Hij ﷺ zegt in zijn afscheidspreek:

“De tijd gaat rond zoals op de dag dat Allaah de hemelen en de aarde heeft geschapen. Bij Allaah is het aantal maanden twaalf, waarvan er vier heilig zijn: drie hiervan zijn opeenvolgende (Dhi’l Qi3da, Dhi’l Hidjdja, Muharram) en de maand Radjab die bij de stam Mudar heilig is, en tussen (de maanden) Djumada en Sha’ban is.”

 

Deze maanden worden de heilige maanden genoemd omdat het plegen van zondes hierin erger is.

Zondes worden namelijk vergroot door de grootsheid van de plaats en tijd net zoals dat de beloningen van de goede daden worden vergroot door de grootsheid van de plaats en de tijd.

 

 

Dhul Qi3da is ook een van de maanden van Hadj, de grote bedevaart.

Allaah zegt in de Quran wat geïnterpreteerd kan worden als:

“De Haddj is in de bekende maanden.”

Ibn Umar (moge Allaah tevreden over hem zijn) zei:

De maanden van Hajj zijn Shawaal, Dhul Qi3da, en tien dagen van Dhul Hidja.

 

Beste broeders en zusters,

De maand Dhul Qi3da heeft ons inmiddels bereikt, en dit is een heilige maand dus vrees Allaah hierin en doe je zelf geen onrecht aan. De goede daad is beter in deze maand en de zonde is erger. Dus doe je best en span je in om Allaah te gehoorzamen en weg te blijven van zondes en wees niet van degene die zichzelf deze kans ontnemen.

 

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerds hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

 

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens