Het verrichten van het goede Vrijdagpreek 24-02-2023

Een samenvatting van de khoetbah, oftewel de preek van 24-02-2023, gaat over:

“Het verrichten van het goede.”

 

Allaah de Verhevene zegt in zijn boek, de Qoran, wat geïnterpreteerd kan worden als:

 

“En wanneer er tot degenen die godvrezend zijn gezegd wordt: “Wat is het wat jullie Heer neer heeft gezonden?” Zij zullen zeggen: “Dat wat goed is.”

Voor degenen die in deze wereld het goede doen, is er in het Hiernamaals het goede. Het huis van het Hiernamaals zal beter zijn. En uitmuntend zal het huis zeker zijn van degenen die Allaah vrezen.”

 

Allaah zegt ook:

“En wie heeft er een betere godsdienst dan degene die zich zuiver en alléén aan Allaah onderwerpt”.

 

Het verrichten van het goede is een essentieel onderdeel van ons geloof. Dat houdt in:  het goede doen in woord én daad. Zo heeft Allaah de profeten en de boodschappers beschreven als “de weldoeners” omdat zij geloven in hun Heer, zijn boodschap hebben overgebracht en zijn aanbidding in perfectie hebben uitgevoerd. Allaah vertelt ons over Nooh aleyhi Assalaam:

“Vrede zij met Noah in de werelden! Waarlijk, zo belonen Wij de weldoeners”.

En Allaah zei over Ibrahim aleyhi Assalaam:

“Toen Wij riepen naar hem: “O Ibrahim! Jij hebt de droom vervuld!” Waarlijk! Zo belonen Wij de weldoeners”.

 

Onze geliefde profeet Mohammed ﷺ de leider der godvrezenden en de vervolmaakte der dienaren, Allaah heeft over hem gezegd:

“En degene die de Waarheid heeft gebracht en (degenen die) daarin geloven dat zijn de godvrezenden. Zij zullen van hun Heer ontvangen wat zij wensen. Dat is de beloning voor de weldoeners”.

 

De profeet ﷺ is in dit verhaal degene die de waarheid heeft gebracht en hij is de steunpilaar van de weldoeners.

 

Anas ibn Malik moge Allaah tevreden over hem zijn heeft gezegd: “De profeetﷺ behoorde tot de beste der mensen en toen hij Medina naderde kwamen de muhajiroon (de mensen die Mekka ontvlucht waren) naar hem toe en zeiden: “Oh boodschapper van Allaah wij hebben geen volk gezien dat vrijgeviger is dan deze en geen volk dat gastvrijer is dan haar, zij hebben ons voldoende voorzien vanuit hun eigen voorraden en ze hebben zich aangesloten bij ons doel”. Zo spraken zij vol lof over de goede behandeling die zij hebben gekregen van de mensen van Medina.

 

Een dienaar dient het goede te doen middels zijn aanbidding richting zijn heer. De profeet ﷺ heeft gezegd: “Het uitmuntend verrichten van de daden is Allaah aanbidden alsof je Hem ziet, en wanneer jij Hem niet ziet weet dan dat Hij jou wel ziet”.

 

De moslim volgt ook het bevel van zijn Heer op om goed te zijn jegens zijn ouders, zijn naasten, zijn vrienden en zijn buren. Allaah zegt:

“Aanbidt Allaah en ken Hem geen deelgenoten toe en wees goed voor jullie ouders, jullie verwanten, wezen, armen die bedelen, de buur die verwant is, de buur die een vreemde is en de metgezel aan jullie zijde”.

 

Het verrichten van het goede onderling, is de parel onder goede relaties tussen mensen. De weldoener streeft er naar om goed te zijn jegens alle mensen. Hij zal hen dan ook met goede woorden aanspreken. Hij volgt daarin de woorden van Allaah waarin hij zegt:

“(O Mohammed), zeg tegen Mijn (gelovige) dienaren dat zij (de koeffaar) enkel met goede woorden aanspreken”. En hij zal ze ook met hen omgaan met de juiste etiquette zoals Allaah de verhevene ons beveelt te doen. Hij de verhevene zegt in zijn boek, de koran wat vertaald kan worden als: “Vervang (het kwaad) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde je hartsvriend worden”.

 

Tot de eigenschappen van de weldoeners behoort het goede doen jegens degenen die hen kwaad doen, op deze manier wordt hun vijandschap omgezet in een vriendschap en sommigen zelfs tot onderlinge liefde.

 

Ook tot de eigenschappen van de weldoeners behoort het geven van aalmoezen aan de minderbedeelden en het vergeven van hun schuldigen. Allaah zegt: “

Wedijver met elkaar in het vragen om vergiffen van jullie Heer en om het Paradijs, dat zo wijd is alshen ,  de hemelen en de aarde, bereid voor de godvrezenden. Degenen die in voorspoed en tegenspoed besteden, die de woede onderdrukken en die de mensen vergeven, waarlijk, Allaah houdt van degenen die het goede doen”.

 

Allaah is dicht bij hen, hij zorgt voor hen en overvloeit hen met zijn barmhartigheid. Allaah zegt: “Zeker, Allaah’s genade is dichtbij en binnen handbereik van de weldoeners (die hun best doen in het zuiveren van hun intenties en daden)”.

 

In het hiernamaals zullen de weldoeners beloond worden met het beste en dat is het paradijs. En zij zullen genieten van iets wat nog waardevoller is dan dat en dat is de mogelijkheid om het aangezicht van Allaah de Verheven te kunnen waarnemen.

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens