Vergeving. Vrijdagpreek 21-04-2023

De maand Ramadan waarin we de meest plezierige momenten van tolerantie en de mooiste herinneringen aan aanbidding hebben ervaren, heeft ons verlaten. Hij zal wegblijven tot volgend jaar, met de wil van Allah. We weten dus niet of we tot diegenen behoren die het zullen halen of dat we dichter bij de allesomvattende genade van Allah zullen zijn. Deze gezegende dagen hebben ons een geweldige gelegenheid geboden om onszelf te verbeteren en te vermeerderen in het verrichten van smeekbeden. Zo was onze geliefde profeet ﷺ, de meest enthousiaste persoon om de zegeningen van de laatste tien dagen in ontvangst te nemen. Terwijl Allah de verhene hem al zijn voorgaande en toekomstige zonden heeft vergeven. Wees dus goed voor jezelf, en Allah zal goed voor jou zijn.

Tolerantie is een van de nobele principes, morele waarden en hoge ethiek die Allah de Almachtige heeft bevolen. Hij zei:

“Vergeef hen en vraag vergeving voor hen.”

Vergeving betekent dat de schuld voor de zonde wordt achtergelaten en vergeving is het wegnemen van de sporen ervan uit de ziel. Allah beloofde degenen die mensen vergeven het Paradijs, zeggende:

“En degenen die hun woede bedwingen en de mensen vergeven – en Allah houdt van de weldoeners.”

De Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei:

“Allah beloont de dienaar omwille van vergeving met niets anders dan verhoging in rang.”


Vergeving wordt zo rijkelijk beloond vanwege de grote impact dat het heeft. Hiermee worden zielen puur, harten verenigd en conflicten beëindigd. Tolerantie heeft vijandigheid gesmolten, genegenheid vernieuwd en liefde gecreëerd na jaren van vervreemding wat resulteerde in tolerantie. Zo niet dan kan de shaytaan tussen liefhebbenden en verzoende broeders binnendringen en tussen hen bederving, vijandschap en haat in hun harten creëren.


Er zijn verschillende vormen van tolerantie tussen mensen. Een van de belangrijkste daarvan is wat er kan gebeuren tussen broers en zussen. In de Koran is het verhaal van profeet Yusuf (Aleyhi Assalaam), met zijn broers benoemd toen de shaytaan zijn broers tegen hem liet samenzweren. Ze gooiden hem in een put, verkochten hem vervolgens voor een paar munten en beschuldigden hem van diefstal. Dat alles eindigde uiteindelijk met zijn vergeving toen hij tegen hen zei:
“Geen verwijt aan jullie vandaag.”

Hoe mooi is het wanneer tolerantie heerst tussen familieleden en verwanten.


Echtgenoten zijn de eersten die tolerant moeten zijn naar elkaar en verzoening moeten initiëren. Vergeving tussen hen is vereist omdat één van hen jegens een ander onbedoeld een fout kan maken en hiermee de ander boos kan maken. Allah de Almachtige roept in de koran echtgenoten op om hun vrouwen te vergeven, zeggende:

“En als jullie vergeven en de overtreding door de vingers zien en vergeven, dan is Allah zeker Vergevingsgezind en Genadevol.”

Wij moeten begrijpen dat tolerantie geen teken van zwakte is, maar eerder een kenmerk van kracht en een nobele menselijke eigenschap is die geprezen wordt door Allah en Zijn Boodschapper.

 

Zo moedigt Allah de Almachtige de vrouw aan om zich de liefde te herinneren die tussen haar en haar man bestaat, Hij de verhevene zegt hierover:

“En vergeet niet de vriendelijkheid onder jullie”.

Wie vergeving van Allah de Almachtige wil, moet degenen vergeven die hem onrecht hebben aangedaan, want de beloning is naargelang de daad. Net zoals jij degenen vergeeft die jou onrecht hebben aangedaan, zal Allah jou vergeven, en net zoals jij vriendelijkheid toont, zal Allah vriendelijkheid aan jou tonen. De Profeet ﷺ zei:

“Heb mededogen met anderen en er zal mededogen met jou worden getoond. Vergeef anderen en Allah zal jou vergeven.”

Vergeving betekent geen zwakte, maar juist een teken van zelfvertrouwen. Daarom behandelde de Profeet ﷺ mensen met vergeving en zachtheid. Hij vergaf degenen die hem onrecht hadden aangedaan, gaf aan degenen die hem benadeelden, en onderhield relaties met degenen die hem negeerden, waardoor Allah de Almachtige zijn hart verruimde en mensen van hem gingen houden.

 

Tolerantie is een deugd die oproept tot soepelheid en zachtheid in de omgang met anderen. Het is een van de nobele ethische waarden die harten samenbrengen. Daarom leidt co-existentie en tolerantie tussen religies tot vele voordelen omdat het relaties versterkt en verheft. Enkele van deze voordelen zijn dat tolerantie een stevige pijler is van een gezonde samenleving omdat een tolerante persoon denkt aan het algemeen belang, waardoor er een klimaat van sociale genegenheid en wederzijds respect ontstaat. Het zuivert ook het hart van haat en wrok, versterkt relaties en behoudt ze. Co-existentie tussen religies maakt vooruitgang mogelijk op economisch gebied door uitwisseling van vermogen, het bevorderen van handel, economische integratie en de instroom van kapitaal. Het helpt ook om alle risico’s te verzachten, wat op zijn beurt leidt tot de welvaart van de natie en haar openheid naar de buitenwereld, evenals haar vooruitgang op het gebied van werk & inkomen.

Wees goed voor de ander, vergeef de ander, zet de eerste stap tot verzoening met de ander en… wees tolerant ten opzicht van de ander..

Moge Allaah ons vergeven indien we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens