Suratul-Kahf . Vrijdagpreek 28-04-2023

Een samenvatting van de khoetbah, oftewel de preek van vandaag, gaat over:

Suratul-Kahf, oftwel het hoofdstuk van de Grot”.

 

De hoofdstukken van de Quran zitten vol met lessen en wijsheden. Elk hoofdstuk heeft zijn eigen grootsheid… schoonheid…. lessen en wijsheid. Surat Al-Kahf is een belangrijk hoofdstuk dat moslims op vrijdag reciteren om beloningen te verkrijgen. De Profeet ﷺ heeft gezegd:

 

“Wie Suratul-Kahf op vrijdag reciteert, zal een licht hebben dat hem zal beschijnen van de ene vrijdag tot de andere.”

 

Daarom heeft de lezer van dit hoofdstuk grote deugden. En wie het memoriseert en ernaar handelt, zal Allaah hem beschermen tegen beproevingen. De Profeetﷺ heeft gezegd:

 

“Wie de eerste tien verzen van Suratul-Kahf uit het hoofd leert, zal beschermd zijn tegen de Dajjal, de Antichrist.”

 

Suratul-Kahf wordt zo genoemd vanwege het verhaal dat erin vermeld wordt over de mensen van de grot. Het hoofdstuk benadrukt het belang van uitspraken en het gevaar dat het kan hebben voor zowel de mens als de gemeenschap in zijn geheel. Allaah zegt in de Quran, wat geïnterpreteerd kan worden als:

 

“De uitspraak van een woord is als een bewegende schaduw.”

 

 

 

 

 

Spreken zonder zekerheid, zonder bewijs, zonder rekening te houden met de gevolgen en uitkomsten, kan jou tot vernietiging leiden en ook beproevingen en rampen veroorzaken voor de samenleving. Daarom moet je voorzichtig zijn en je onthouden van spreken zonder kennis of bewijs. De Profeetﷺ heeft gezegd:

 

“Een persoon kan een woord uitspreken dat Allaah behaagt zonder het te beseffen. Allaah zal hiervoor zijn rangen verheffen.

Een persoon kan ook een woord uitspreken dat Allaah niet behaagt zonder het te beseffen. Daardoor zal hij juist in de hel belanden.”

 

Suratul-Kahf nodigt ons uit om een balans te vinden tussen “streven naar dit leven” en “streven naar het hiernamaals.” Dit doe je door te werken aan verbeteringen in dit leven, terwijl je streeft naar de beloning van het hiernamaals.

Allaah zegt in de Quran wat geïnterpreteerd kan worden als:

 

“En geef hen het voorbeeld van de twee mannen; aan één van hen hadden Wij twee tuinen met druivenstokken gegeven en Wij omringden die met dadelpalmen; en we hadden daartussen bewerkte velden geplaatst”.

 

De liefde voor deze wereld heeft het hart van 1 van hen opgeslokt tot op het punt dat hij zelfs twijfelde aan het hiernamaals. Allaah de Almachtige heeft inderdaad de mensheid voorzien van middelen voor levensonderhoud en leven op aarde, zodat ze hun Heer kunnen aanbidden, het goede kunnen doen voor Zijn dienaren, vrede kunnen verspreiden en herinnerd kunnen worden aan het feit dat ze zullen worden afgerekend voor hun daden. Hun daden worden geregistreerd in een boek waarin niets achterwege wordt gelaten, groot of klein of het zal geregistreerd worden.

De beloning in het Hiernamaals is gebaseerd op jouw daden. Wie zich inzet in deze wereld en zijn of haar Heer vreest, zal de hoogste niveaus in het Hiernamaals bereiken.

 

 

 

 

Verder leren we uit Suratul-Kahf over het belang van geduld bij het zoeken naar kennis en volharding bij het verwerven daarvan. Dit vinden wij terug in het verhaal van Musa (Mozes) 3aleyhissalaam en Al-Khidr.

Musa vroeg aan Al-Khidr:

“Mag ik je volgen, zodat jij mij iets kunt leren van de kennis die jou onderwezen is?”

Musa werd een uitstekende student, goedgemanierd en leergierig. Hij zei ook:

“U zult mij, als Allaah het wil, geduldig vinden en ik zal u niet ongehoorzaam zijn in wat dan ook.”

De zoeker van kennis moet geduldig zijn en volhardend in het nastreven van kennis, want kennis is een schild tegen beproevingen en een bescherming tegen dwaling.

 

In deze Surah vinden we verder nog het verhaal van Dhul-Qarnayn terug: een voorbeeldige leider die van Allaah leiding op aarde heeft gekregen. Hij verspreidde veiligheid, vestigde rechtvaardigheid, roeide onrecht uit en steunde degenen die onderdrukt werden.

 

Suratul-Kahf… lees deze sura over de grot in het Arabisch om de geweldige beloningen te verkrijgen. En lees de vertaling en uitleg ervan om te begrijpen waar dit hoofdstuk over gaat opdat we rechtvaardiger worden, wijzer en verstandiger.

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens