De daden van de mens Vrijdagpreek 20-01-2023

Een samenvatting van de khoetbah, oftewel de preek van 20-01-2023, gaat over:

De daden van de mens.”

 

Allaah  heeft voor iedere persoon een boek ter beschikking gesteld waarin zijn daden (zowel de kleine als de grote) worden bijgehouden door engelen die speciaal voor deze taak zijn gecreëerd. Allaah zegt in zijn boek, de Quraan wat geïnterpreteerd kan worden als:

 

“Maar waarlijk, er zijn zeker bewakers (Engelen) over jullie. Eervollen… schrijvenden.. Zij weten wat jullie doen.”

 

Elk woord dat je hebt uitgesproken, zul je terugvinden in je boek. Elke daad die je verricht hebt, zal op de dag des oordeels aanwezig zijn in je boek. De eervolle engelen haasten zich naar het vastleggen van jouw woorden en daden. Zij stellen dit nooit uit en vergeten ook nooit om het vast te leggen.

 

De profeet ﷺ heeft zijn metgezellen gewezen op wat er op hun pagina’s geregistreerd wordt. Toen de Bani Salamah wilden verhuizen naar een plaats dichtbij de moskee, zij de Profeet ﷺ:

“Oh bani Salamah, jullie stappen worden geregistreerd..”

Hij herhaalde dit 2 keer.

 

Wij kunnen onze pagina’s in ons boek vullen met goede daden door het vele gedenken van Allaah en door het vele tonen van berouw. Het tonen van berouw wist zonden uit. Op deze manier zal er in het boek van degene die constant berouw toont, alleen de goede daden overblijven.

 

Wij kunnen onze pagina’s in ons boek ook vullen met het verrichten van goede daden, het uitvoeren van de verplichtingen en de aangeraden zaken en het waakzaam zijn over het gebed. Dit vermenigvuldigt de goede daden en wist de slechte daden uit.

 

Tot de allerbeste daden behoren de daden die na de dood van een persoon nog doorgaan in het verzamelen van hasanaat voor diegene, zoals kennis die door deze persoon is verspreid of een algemeen goed die door deze persoon is opgezet waar anderen ook de dood profijt van hebben.

 

Allaah is barmhartig met zijn dienaren. Hij registreert hun daden en uitspraken en heeft hen hiervan op de hoogte gesteld, zodat zij hun boeken met de beste daden en de mooiste uitspraken kunnen vullen. Vervolgens zal Allaah afrekenen met wie Hij wil en vergeeft Hij wie hij wil.

 

 

De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Een gelovige zal dicht bij zijn Heer worden gebracht op de Dag der opstanding. Omhullend met Zijn Barmhartigheid zal Allaah hem zijn zonden laten belijden door te vragen:

Herinner jij je deze daad en deze zonde en deze?

Hij zal antwoorden: ‘Mijn Heer, ik herinner het me.’

Dan zal Allaah zeggen:

Ik heb het voor je verborgen gehouden in het wereldse leven en ik vergeef het je vandaag.

Dan zal het verslag van zijn goede daden aan hem worden gepresenteerd.”

 

Allaah heeft de zonde van deze persoon verborgen gehouden in het wereldse leven en Hij zal hem vergeven in het hiernamaals. Echter zijn de zonden die hiervoor in aanmerking komen alleen de zonden tussen de dienaar en Zijn Heer. Indien er een derde persoon of partij ter sprake komt en het om onrecht gaat jegens de andere persoon of partij, dan zullen deze zonden niet zomaar verborgen of vergeven worden.

Behalve wanneer aan de derde persoon of partij zijn recht terug wordt gegeven of wanneer die persoon de dienaar heeft vergeven.

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens