De moeder in de islam . Vrijdagpreek 19-05-2023

 

Een samenvatting van de khoetbah, oftewel de preek van vandaag, gaat over:

“De moeder in de islam”

 

Beste broeders en zusters,

De moeder heeft een hoge status en een verheven positie. Zij is de bron van liefde, genegenheid en barmhartigheid.

Allaah zegt in de Quran over Maryam, de moeder van Isa (vrede zij met hun), wat geïnterpreteerd kan worden als:

“Zijn moeder was een oprechte vrouw.”

                        

De ideale moeder is een adviserende opvoeder en een goed voorbeeld, die de deugdzame moralen en nobele waarden in haar kinderen plant en hen aanspoort tot goede daden, zoals het onderhouden van familiebanden, het eren van gasten, het goed zijn jegens de buur, het respecteren van ouderen en het tonen van genade aan de kleineren.

Ze streeft naar het doen van goedheid en vriendelijkheid voor iedereen, en ze neemt de moraal van de nobelen en geleerden als voorbeeld.

 

Zo adviseerde de moeder van Imam Malik hem, moge Allah hen genadig zijn, en zei: “Ga naar Rabi’ah, en leer van zijn manieren, voordat je van zijn kennis leert.”

 

De ideale moeder bezit medeleven en genegenheid die overvloeit van liefde en zachtheid naar haar zonen en dochters.

Ze geeft hun de voorkeur boven haarzelf, want dit gaat over naar haar kinderen en verspreidt zich vervolgens naar de hele samenleving.

 

‘Aisha (moge Allaah tevreden over haar zijn) levert over:

“Een arme vrouw kwam naar me toe, haar twee dochters dragende. Ik gaf haar drie dadels en ze gaf elk van hen een dadel. Ze bracht haar (eigen) dadel naar haar mond om het op te eten waarna haar dochters die ook wilden. Ze verdeelde de dadel die zij wilde opeten tussen haar twee dochters en ik bewonderde dit gedrag. Ik vertelde wat er was gebeurd aan de Boodschapper van Allah ﷺ, waarop hij zei:

“Voorwaar, Allah heeft hierdoor voor haar het paradijs verzekerd.” Of: “Allah heeft haar hierdoor van het Vuur gered.”

                                      

 

De Profeet ﷺ prees de moeders, omdat zij barmhartige moeders zijn voor hun dochters en zonen, de beste rolmodellen zijn voor ze en ze voor het welzijn van hun families zorgen.
De Profeet ﷺ zei tegen zijn dochter Fatima (moge Allah tevreden over haar zijn): “De beste vrouwen zijn degenen die hun families ten goede komen.

 

En een van de beste manieren voor een vrouw om haar familie ten goede te komen is om zich bezig te houden met de psychologische aspecten van haar kinderen.

Ze moet hen geruststellen, stabiliteit bieden, en hun zelfvertrouwen en vastberadenheid versterken, zodat ze in staat zijn om verantwoordelijkheden te dragen, problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan.

 

Beste broeders en zusters, weet dus dat moeder een belangrijke rol en positie heeft in de islam.

Ibn Abbas (moge Allaah tevreden over hem zijn) zei: “Ik ken geen betere daad die dichter tot Allah brengt dan het goed zijn voor de moeder”.

Daaronder valt dus het dienen van haar, het advies vragen aan haar en het profiteren van haar ervaring.

 

De ideale moeder voedt haar kinderen dus op met liefde voor Allah en Zijn Boodschapper ﷺ , en plant vrijgevigheid in hen. Ze verbindt hen met de tradities van hun voorouders en ze zorgt ervoor dat ze hun islamitische identiteit behouden.”

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

 

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens