Het verwelkomen van de maand Ramadhaan. Vrijdagpreek 17-03-2023

Zojuist heeft onze imaam een aankondiging gedaan:

 

Over een aantal dagen zal een school haar deuren openen voor IEDEREEN.

Beste broeders en zusters, denken jullie dat we het aankunnen om door deze school gedoceerd te worden? En mochten we het aankunnen, zullen we dan behoren tot diegenen die op deze school zullen slagen.. of tot diegenen die zullen zakken…?

 

Welnu… deze school heet “Ramadhaan”. De school van godsvrucht en de Quran. De periode van barmhartigheid, vergevingsgezindheid en redding van de hellevuren.

De maand Ramadhaan die door de moslimgemeenschap met veel vreugde verwelkomd wordt als een zeer geliefde gast.

 

 

De samenvatting van de deze khoetbah, oftewel van de preek van 17-03-2023, gaat dan ook over: “Het verwelkomen van de maand Ramadhaan”

 

De Ramadhaan is een maand van vreugde en aanroeping. De profeet ﷺ verheugde zijn metgezellen met het bereiken van de maand Ramadhaan, hij ﷺ zei:

“De maand Ramadhaan is tot jullie gekomen, een gezegende maand waarin Allaah voor jullie het vasten heeft voorgeschreven, waarin de deuren van het paradijs worden geopend en de deuren van de hel worden gesloten”.

 

De metgezellen waren verheugd met de komst van de Ramadhaan en welke verheuging is groter dan het nieuws van de komst van de Ramadhaan? periode van de deugden, het neerdalen van de barmhartigheden en het reciteren van de Quran.

 

Reciteer dus de Quran, want diegene die de Quran reciteert wordt opgeroepen middels een eervolle oproep. De profeet ﷺ zei:

“Er zal tegen degene die de Quran heeft gememoriseerd, gezegd worden:

‘Reciteer en sta op, reciteer (melodieus) zoals je in de wereld zou reciteren. Want inderdaad, je rang zal bij de laatste Ayah zijn die je hebt gereciteerd”.

 

Tevens zegt Allaah in zijn boek, de Quran wat geïnterpreteerd kan worden als:

“O jullie die geloven! Draag bij met datgene waarmee Wij jullie voorzien hebben”.

 

Allah zal een oproeper sturen die zijn dienaren zal oproepen om bij te dragen door sadaqah te geven, zodat Allah hun bijdrage restitueert en deze zelfs vermenigvuldigt.

Geslaagd is dan ook degene die..:

aalmoezen geeft, een vastende persoon zijn vasten bij hem laat verbreken middels een maaltijd, goed is jegens anderen en hen vergeeft tijdens de maand van vergeving. Dat is wat genegenheid en liefde versterkt.

 

De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Op de Dag der Opstanding zal Allaah zeggen:

Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van mijn Majesteit?

Vandaag zal ik ze beschermen met Mijn schaduw. Deze dag waarin geen enkele schaduw beschikbaar is behalve de Mijne”.

 

Gezegend is degene die Allaahs oproep heeft verhoord, gehoorzaam is jegens zijn Heer en een voorbeeld is als een van zijn rechtvaardige dienaren en zo dus de volgende woorden van zijn Heer nastreeft:

“Onze Heer! Waarlijk, wij hebben de oproep van iemand gehoord, oproepend tot het ware geloof: geloof in jullie Heer en wij hebben geloofd”.

Zij zullen hiermee de tevredenheid en liefde van hun Heer bereiken. Zij zullen ook geliefd worden door de bewoners van de hemelen, namelijk de engelen. En acceptatie vinden bij de bewoners van de aarde, namelijk de mensen.

 

Wie gehoor heeft gegeven aan Allaahs oproep in het wereldse leven, zal op de dag der opstanding opgeroepen worden vanaf de poorten van het paradijs. Het paradijs heeft verschillende poorten. Eén daarvan is de poort “Arrayaan”: degenen die tot de vastende personen behoren, zullen opgeroepen worden vanaf deze poort.

 

Zodra de gelovigen hun plek hebben ingenomen in het paradijs, zullen ze opgeroepen worden door een oproeper die zal zeggen:

“Oh bewoners van het paradijs, er is jullie een belofte gedaan die Allaah wil nakomen. Zij zullen antwoordden: “Wat is die belofte dan? Want heeft Allaah niet reeds onze weegschalen verzwaard, onze gezichten verhelderd, ons beloond met het paradijs én ons gered van het hellevuur?”

Op dat moment zal de barrière tussen de mensen en Allaah verwijderd worden en zullen ze zijn aanzicht kunnen waarnemen. Bij Allaah, zij zullen niets anders van Allaah hebben gekregen wat hen méér geliefd is… dan het aanzicht van hun Heer.

 

Dus maak je huiswerk en zorg ervoor dat je slaagt op deze school. 

 

Ya Allaah laat ons behoren tot diegenen die op de Dag der Opstanding opgeroepen worden tot het betreden van het paradijs.

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens