De Israa en Mi3raaj. Vrijdagpreek 17-02-2023

Een samenvatting van de khoetbah, oftewel de preek van 17-02-2023, gaat over:

De Israa en Mi3raaj.

 

De Israa en Mi3raaj is de nachtelijke reis die de profeet Mohammed ﷺ maakte van Mekka naar Jeruzalem en vervolgens naar de hemel en weer terug. Dit was op de 27e  nacht van de maand Rajjab. Dit wordt ook wel de nachtreis genoemd.

De reis van de israa en mi3raaj was een geweldig wonder waar Allah swt zijn profeet mee eerde en waarmee hij verzameld werd met zijn broeders van de eervolle profeten. Hij begroette hen met de vredesgroet en zij begroette hem met respect terug.

 

De profeet ﷺ zei:

“Ik kwam tijdens de nacht van mijn reis langs Adam en groette hem. Hij zei: “Welkom, goede zoon en goede profeet”.

Vervolgens ontmoette hij Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun en Musa, vrede zij met hen, en hij groette hen allemaal en ze begroetten hem terug. Daarna kwam hij langs Ibrahim, vrede zij met hem, en hij begroette ook hem waarna Ibrahim tegen hem zei:

“O Mohammed, breng mijn salaam (oftewel mijn vredesgroet) over aan jouw natie.”

 

Het is de reis van Israa en Mi3raaj, de reis van vrede, de reis die de volmaaktheid van de bewijzen uit de hemel laat zien en de reis die de affectie en vrede tussen de profeten toont die de salaam van hun Heer hebben ontvangen zoals Allah zei: “Vrede zij met Ibrahim”, en Hij zei: “Vrede zij met Musa en Harun.”

En toen Isa sprak in zijn wieg, zei hij, zoals in surah Maryam staat vermeld wat geïnterpreteerd kan worden als:

 

“En vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd en de dag dat ik sterf en de dag dat ik weer tot leven word opgewekt!”

 

Allah swt heeft al zijn profeten en boodschappers geëerd, zo zegt Hij de Verhevene:

 

Oftewel: “En vrede zij met degenen die gezonden zijn.”

 

Alle profeten en boodschappers spanden zich ook in om ervoor te zorgen dat de waarde van vrede werd bevorderd in hun leven en verspreid onder hun gemeenschap. Dit is ook de boodschap van de profeet ﷺ: vrede voor de mensheid. Hij riep op tot vrede en verspreidde het.

 

Beste broeders en zusters, wij zijn verplicht in deze nachtelijke reizen van de profeet ﷺ te geloven en ons erin te verdiepen. Laten we ervoor zorgen dat ook wij ons inzetten voor vrede om ons heen en elkaar begroeten met de islamitische vredesgroet om zo het voorbeeld te volgen van de profeten en boodschappers.

 

Moge Allah ons vrede, geruststelling en veiligheid schenken.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens