Het uitkiezen van de juiste vrienden Vrijdagpreek 13-01-2023

Een samenvatting van de khoetbah, oftewel de preek van 13-01-2023, gaat over:

“Het uitkiezen van de juiste vrienden”.

 

Allaah de Verhevene zegt in zijn boek, de Quraan wat geïnterpreteerd kan worden als: “Vrienden zullen op die Dag (dag des oordeels) elkaars vijanden zijn, behalve de godvrezenden.”

 

Ook heeft de profeet ﷺ gezegd:

“Men volgt de religie van zijn vriend, wees dus voorzichtig met wie je als vriend neemt”.

 

Zoals bekend, verschillen mensen van elkaar… afhankelijk van hun denkwijzen en intenties in het uitkiezen van hun vrienden. Gezien het gevaar en de invloed dat een vriend op een individu kan hebben, heeft de islam voor ons bepaalde regels, richtlijnen en eigenschappen uitgestippeld die wij kunnen hanteren bij het vinden van de juiste vrienden.

 

Tot de belangrijkste eigenschappen van een goede vriend behoort in het bezit zijn van imaan en goede etiquette en gedragsnormen.

 

De profeet heeft ons gewaarschuwd voor slecht gezelschap. Hij ﷺ heeft gezegd:

“De gelijkenis van goed gezelschap en die van slecht gezelschap, is hetzelfde als die van de eigenaar van muskus en de smid. De eigenaar van muskus kan je er wat van aanbieden… je zou het van hem kunnen kopen.. of je ruikt op zijn minst de aangename geur die hij draagt. Wat betreft degene die op de blaasbalg blaast (d.w.z. de smid), hij zal je kleding verbranden of je zult een weerzinwekkende geur ruiken”.

 

Ook heeft de profeet ﷺ gezegd:

“De beste metgezel bij Allaah is degene die het beste is voor zijn metgezellen, en de beste buur bij Allaah is degene die het beste is voor zijn buren”.

 

Tot de eigenschappen van een goede vriend behoren ook eerlijkheid en vertrouwen. Een echte vriend is iemand die eerlijk tegenover je is en niet iemand die jou trakteert. Men heeft namelijk iemand nodig die hem tot het goede aanspoort en hem op het rechte pad wijst.

 

De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Metgezellen moeten elkaar vergezellen in de tevredenheid van en het geloof in Allaah. Het is niet toegestaan aan één van hen om de andere tot iets aan te sporen wat Allaah verafschuwt.”

 

Ook voor de ouders is er een verantwoordelijkheid als het gaat om de vrienden van hun kinderen. De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Jullie zijn allemaal voogden en verantwoordelijk voor jullie onderdanen.”

 

Het is dus van belang dat de ouders inspraak hebben in het kiezen van vrienden voor hun kinderen. Want zo zijn vrienden vaak een oorzaak in de leiding naar het rechte pad van hun vrienden en ook vaak oorzaak in leiding naar het verkeerde pad.

Zo wordt gezegd:

“Een vriend is zoals een lade (deze kan vol zitten met het goede of het slechte)”.

 

Met name de jongeren dienen heel voorzichtig te zijn met het uitkiezen van vrienden. In deze moeilijke snelle tijden is het van essentieel belang dat de jongeren een vriend nemen die een voorbeeld voor hen kan zijn. Iemand die hen aanspoort tot het goede en hen weerhoudt van het slechte. Helaas zien we tegenwoordig juist het tegenovergestelde. Onze jongeren gaan veelal met vrienden om die hen tot het slechte aansporen en weerhouden van het goede.

 

Beste moslim en beste moslima… neem iemand als vriend die jou aanmoedigt naar de moskee te gaan, iemand die jou aanmoedigt goed te zijn voor je ouders, je studie af te maken, goed te zijn tegenover anderen.

 

Hoeveel jongeren kennen we wel niet die beland zijn in de criminaliteit, een verkeerde levenswijze hebben. En dat allemaal door een verkeerd persoon die zij als vriend hebben genomen. Indien je op dit moment vrienden hebt die jou naar de ontevredenheid van Allaah swt leiden, neem dan meteen afstand daarvan voordat je spijt krijgt.

 

Ya Allaah breng ons de meest oprechte vrienden en stel ons in staat oprechte vrienden van anderen te zijn opdat wij uw tevredenheid zullen verkrijgen.

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens