Het opvoeden van het geweten. Vrijdagpreek 10-03-2023

Een samenvatting van de khoetbah, oftewel de preek van 10-03-2023, gaat over: (terbiyatuddamir) oftwel “Het opvoeden van het geweten.”

 

Het geweten is de bewaarplaats van het geheim dat door het hart gedragen wordt. Het kan een bedreiging zijn voor de ziel maar ook een verlichting voor de duisternis van de ziel.

 

Het geweten is de drijfkracht dat zorgt voor het verrichten van goede daden, het nalaten van de zonden en het liefhebben van goede daden.

Het geweten is ook de oorzaak dat de ziel “de schuldige” werd genoemd, zoals Allaah in zijn boek, de Quran zegt volgens een interpretatie:

 

“Ik zweer bij de Dag der Opstanding, en Ik zweer bij degene die zichzelf verwijten maakt.”

 

Een goed geweten weerhoudt ons van het verrichten van zonden. Allaah swt geeft een mooi voorbeeld waarin het geweten van profeet Yoesoef heel duidelijk naar voren komt. Profeet Yoesoef werd verleid om een zonde te plegen. Door zijn geweten en zijn bewustwording heeft hij voorkomen dat hij in de verleiding is gevallen. Allaah swt geeft in de volgende vers een mooi voorbeeld waarin het geweten van profeet Yoesoef heel duidelijk naar voren komt. Hij zei:

 

“Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah. Waarlijk, Hij is mijn meester! Hij maakt mijn verblijf aangenaam! Waarlijk, de onrechtplegers zullen nooit slagen.”

 

Het geweten is de beschermer tegen de ondergang van de ziel. Tot de eigenschappen van een goed geweten hoort het feit dat de persoon altijd nádenkt voor hij een daad verricht. Voordat hij een zonde verricht zal hij nadenken en zichzelf hiervan weerhouden.

Voorzichtigheid… voorzichtigheid is een eigenschap van een goed geweten.

 

Het geweten is zoals een kind. Zolang je bezig bent met het goede aanleren, zal dit een gewenning en gewoonte worden. Maar indien het geen aandacht wordt gegeven zal het verdwalen en ontsporen.

Het geweten kan fataal worden voor zijn eigenaar in dit leven én in het hiernamaals. Wanneer een goed geweten ontbreekt, zal je de eigenschappen missen die zorgen voor het aansporen tot het goede, tot het tonen van berouw, je weerhouden van zonden en je ziel beschermen tegen ontsporing.

 

Een goed geweten zorgt voor het constant verrichten van goede daden, het investeren in profijtelijke zaken en het op zoek gaan naar je positieve eigenschappen.

 

Zoals Allaah zegt in de Quran wat geïnterpreteerd kan worden als:

 

“Iedereen die goede daden verricht doet dit voor zichzelf en iedereen die kwaad doet, schaadt zichzelf en jullie Heer is niet onrechtvaardig voor (Zijn) dienaren”.

 

Beste broeders en zusters, zorg ervoor dat je je laat leiden door een goed geweten en zet je geweten niet opzij voor je eigen belangen.

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens