De metgezel Abdullah ibn Masood. Vrijdagpreek 08-06-2023

 

Een samenvatting van de khoetbah oftewel de preek van vandaag gaat over: “De metgezel Abdullah ibn Masood”

 

Beste broeders en zusters, de nobele metgezel Abdullah ibn Masood is een groot voorbeeld voor ons allemaal, en in het algemeen de studenten van kennis. Hij behoorde tot één van de eerste moslims en stond bekend om zijn kennis, toewijding en nauwe band met de Profeet ﷺ .

 

Abdullah Ibn Masood (moge Allah tevreden over hem zijn) had een hoge ambitie en een oprechte interesse in het vergaren van kennis. Hij was een geleerde, een uitlegger van de Quran, en degene die als eerste in Mekka openlijk de Quran reciteerde. Hij werd gedreven door zijn liefde voor kennis en leerde daardoor van de Profeet Mohammed ﷺ  , van Abu Bakr (moge Allaah tevreden over hem zijn) en van andere metgezellen.

 

Een metgezel, Abu Musa Al-Ash’ari (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Mijn broer en ik kwamen naar Medina en we dachten dat Ibn Mas’ud en zijn moeder tot Ahlul-bayt behoorden (de familie van de profeet SAW)  vanwege hun vele bezoeken aan hem en hun nabijheid tot hem.”

 

Abdullah Ibn Masood levert over: Toen ik naar de Boodschapper van Allah ﷺ ging, zei ik: “Onderwijs mij iets van deze mooie woorden” – hij bedoelde de Koran.

De Boodschapper van Allah ﷺ  antwoordde: “moge Allaah je genadig zijn, je bent een jongeman die onderwijs ontvangt”.

Abdullah Ibn Masood (moge Allaah tevreden over hem zijn) zei vervolgens. “Ik leerde van hem zeventig hoofdstukken waarin niemand mij overtrof.”

 

Alles wat hij leerde, perfectioneerde hij. De profeet ﷺ hield dus ook van hem, en hield ervan om naar zijn recitatie te luisteren.

De Profeet ﷺ  zei tegen hem: ‘Reciteer voor mij.’ Hij antwoordde: ‘Moet ik reciteren terwijl het op jou is neergezonden?’ De Profeet ﷺ  zei: ‘Ik wil het graag van iemand anders horen.’ Dus reciteerde hij voor hem vanaf het begin van Surah An-Nisa tot aan het vers die als volgt geïnterpreteerd kan worden:

Hoe (zal het) dan (zijn) als Wij van ieder volk een getuige (een Profeet) oproepen en Wij jou (O Mohammed) als getuige tegen deze mensen oproepen? Toen hij deze vers bereikte zei de profeet  ﷺ  : ‘Houd op’  En zijn ogen werden gevuld met tranen.

 

Beste broeders en zusters, er zijn tegenwoordig verschillende, groeiende vakgebieden, met veel nieuwe ontwikkelingen. Het is van groot belang dat we actief streven naar het vergaren van kennis. Het is onze verantwoordelijkheid om studenten te ondersteunen en aan te moedigen, omdat zij de hoop zijn en de toekomst vertegenwoordigen. Ook, en vooral, het vergaren van islamitische kennis is van groot belang. Het verstrekt ons geloof en stelt ons in staat om te leven volgens de voorschriften van Allaah.

 

Abdullah Ibn Masood, moge Allah tevreden over hem zijn, zei: “Ik verafschuw het om een man leeg te zien, niet alleen in wereldse zaken, maar ook in zaken van het hiernamaals.”

Inspanning verheft de status in dit wereldse leven en de rang in het hiernamaals, en het brengt succes in de toekomst en alle daden. Allaah zegt in de Quran wat geïnterpreteerd kan worden als: “Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen die kennis is gegeven in rangen verheffen. En Allah is Zich welbewust van wat jullie doen.”

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

 

 

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens