Zelfbeheersing. Vrijdagpreek 02-06-2023

Een samenvatting van de khoetbah oftewel de preek van vandaag gaat over: “Zelfbeheersing

 

Beste broeders en zusters,

Degene die zijn ziel zuivert door gehoorzaamheid aan Allah en deze verfraait met het beste gedrag en de beste eigenschappen, zal zeker succesvol zijn.

Allaah zegt in de Quran wat geïnterpreteerd kan worden als:

“Voorzeker, degene die haar (de ziel) reinigt (van zonden), zal welslagen.”

“En voorzeker, degene die haar bederft (d.m.v. zonden), zal verliezen.”

 

Het is dus belangrijk om onze ziel te zuiveren en ons gedrag te beheersen.

De islamitische wetgeving roept ons ook op om ons zelf te beheersen en ons gedrag in toom te houden. Een dienaar van Allah dient zijn best te doen om het welbehagen van Allaah te verkrijgen, onder andere door middel van het onderdrukken van zijn woede. En dit, het onderdrukken van woede is de ware kracht van het karakter.

Abdullah ibn Mas’ud (moge Allah tevreden over hem zijn) levert over dat de Boodschapper van Allaah vroeg: “Wie beschouwen jullie als een strijder onder jullie?” We antwoordden: “Degene die niet kan worden overwonnen in een gevecht.” De Profeet zei: “Nee, dat is niet zo. Het is degene die zichzelf onder controle houdt wanneer hij boos is.”

 

Ook is er overgeleverd van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) dat een man advies vroeg aan de Profeet .

Hij, ﷺ, zei: “Word niet boos”. De man herhaalde zijn vraag een paar keer en de Profeet ﷺ herhaalde steeds: “Word niet boos.”

 

We dienen, wanneer we door woede worden getroffen, deze te onderdrukken en er geen gehoor aan te geven.

Als we onze ziel vrijlaten terwijl we boos zijn, verrichten we ongetwijfeld handelingen, en zeggen we ongetwijfeld woorden, waar we later spijt van krijgen.

 

Zo vertelt Allaah ons in de Koran over Qaabil en Haabil de kinderen van Adam, waarbij Qaabil zijn broer vermoordde vanwege haat en woede. Hij verloor hierdoor zowel in dit wereldse leven als in het Hiernamaals.

Allaah zegt in de Quran wat geïnterpreteerd kan worden als:

“Toen zette hij zich ertoe aan om zijn broeder te doden, hij vermoordde hem en werd zo één van de verliezers.”

 

Een van de manieren om je zelf te beheersen is om weg te blijven van argumenten, het weerhouden van de tong om schade aan te brengen, het niet bespotten van anderen en het vermijden van liegen en roddelen.

Het zou prachtig zijn als we de soennah kunnen terugbrengen van het spreken van goedheid zodat we de plannen van de Shaytaan kunnen dwarsbomen. Ook is het belangrijk om onszelf als het ware te trainen om nederig te zijn, en om geduld en medeleven te hebben.

 

Beste broeders en zusters, Allaah zegt in de Quran wat geïnterpreteerd kan worden als: “En het goede en kwade zijn niet gelijk: Beantwoord het kwade met wat beter is, dan zal diegene met wie je in vijandschap leefde een oprechte vriend worden.’’    

Laten we dus ons karakter ontwikkelen door het slechte met het goede te beantwoorden, onszelf te beheersen en te disciplineren en om geduldig te zijn.

 

Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd hebben begrepen, onjuist of onduidelijk hebben uitgelegd.

 

Het islamitische cultureel en informatie centrum Abibakr moskee is in 1985 gesticht door de Marokkaanse gemeenschap. Om die gemeenschap in haar behoeft te voorzien werd naast een ontmoetingplaats ook een gebedsruimte gecreëerd om ons geloof uit te oefenen. Het islamitische cultureel centrum telt ruim 400 gezinnen die lid zijn. Het is tevens de grootste moskee in Nijmegen.

Navigatie

Onze gegevens